Song No. 323 Aaru sahayikkumSong No. 324 KristhanmelSong No. 325 SamayamamSong No. 326 ParalokathipaneSong No. 327 Karthave varenameSong No. 329 AnugrahathodeSong No. 330 Yehova ninte


Song No. 331 Swarga rajaSong No. 332 KristhuvinSong No. 333 Varuvin cheruSong No. 336 BalarakkunnaSong No. 337 ShanthanakumSong No. 338 Sristavine balyakalathilSong No. 339 Thiru cheviSong No. 340 Paaduvin